CÔNG TY CỔ PHẨN TÂN CẢNG PHÚ HỮU

Bảng Giá Dịch Vụ

Biểu giá dịch vụ đóng rút container tại Tân Cảng - Phú Hữu từ ngày 20/01/2024
Thứ năm, 08:09 Ngày 18/01/2024 .
Kính gửi: Quý Khách hàng. Công ty Cổ Phần Tân Cảng - Phú Hữu (TCPH) chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách Hàng trong thời gian vừa qua. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đóng rút, cũng như điều chỉnh phù hợp với biểu giá của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (theo Quyết định số 0018/QĐ-TCg ngày 03/01/2024 V/v ...

Biểu giá dịch vụ đóng rút container tại Tân Cảng - Phú Hữu từ ngày 01/05/2022
Thứ sáu, 13:00 Ngày 29/04/2022 .
Kính gửi: Quý Khách hàng Công Ty CP Tân Cảng - Phú Hữu (TCPH) chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách Hàng trong thời gian vừa qua Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đóng rút, cũng như điều chỉnh phù hợp với biểu giá đối nội của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (theo  Quyết định số 1056/QĐ-TCg ngày 14/04/2022 V/v ban hành ...

TOP