CÔNG TY CỔ PHẨN TÂN CẢNG PHÚ HỮU

Lĩnh vực hoạt động

  • Dịch vụ đóng/rút container (khô) tại bãi và tại cầu tàu.
  • Dịch vụ kho CFS, cho thuê kho bãi.
  • Dịch vụ lưu bãi container hàng/rỗng.
  • Cho thuê cơ sở hạ tầng Cảng, các thiết bị xếp dỡ.
  • Dịch vụ nâng hạ xếp/dỡ, giao/nhận, trung chuyển container.
  • Dịch vụ điều hành bãi kiểm hóa, bãi container rỗng.
  • Dịch vụ buộc cởi dây tàu, móc cáp xuất nhập tàu, kiểm tra tình trạng container nhập tàu, cắt/bấm seal container.
  • Dịch vụ logistics, khai thuê hải quan, kiểm dịch, hun trùng,…
  • Xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng.
  • Khai thác hàng rời.
TOP