CÔNG TY CỔ PHẨN TÂN CẢNG PHÚ HỮU

Giới thiệu

NĂNG LỰC

 • Tổng diện tích: 24 ha.
 • Cầu tàu: chiều dài 540 m, độ sâu trước bến: -12m.
 • Năng suất đóng rút hàng:  250 - 300 cont/ngày.
 • Tổng diện tích bãi đóng rút: 144.558 m2
 • Kho CFS:  
  • Diện tích 3.000 m2. 
  • Kho sử dụng hệ thống khung kệ 4 tầng có sức chứa 1.280 pallet.
  • Năng suất đóng hàng: 27 cont/ngày.
 • Hệ thống quản lý, điều hành sản xuất TOPX, TOPO, WMS với Cảng Cát Lái.

TRANG THIẾT BỊ

 • Cẩu bờ Post-panamax:  06
 • Cãi bãi RTG 6+1:          14
 • Xe nâng hàng:               07
 • Xe nâng rỗng:               04
 • Xe đầu kéo:                   35
TOP